Főoldal

SOMOGY MEGYÉBEN A SIÓFOKI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VETT ELSŐKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA POLGÁRMESTERJELÖLTET ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐJELÖLTEKET!

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára, 2014. október 12-re.


Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12.


Tájékoztató Somogy 04-es Országgyűlési Egyéni Választókerületében a végleges eredmények megállapításáról

Siófok 11-es számú szavazókörében leadott szavazatok, valamint az átjelentkezettek és külképviseleti szavazatok megszámlálására 2014.04.12-én 13.00-tól kerül sor. A Somogy 04. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) eztkövetően, várhatóan 19.00 órától ülésezik annak érdekében, hogy megállapítsák a végleges eredményt a Somogy 04-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében.
Az OEVB ülésére szóló meghívó külön közzétételre kerül az országgyűlési választás menüpont alatt, a közleményeknél.


TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához


Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A szavazás napján szavazni 6 órától 19 óráig lehet.
Siófok város a Somogy 04. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerület székhelytelepülése, hozzá tartozik még további 69 település Somogyban.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatályba lépésével új névjegyzék-vezetési rendszer kerül kiépítésre. Ennek lényege, hogy állandó, folyamatosan aktualizált, elektronikus nyilvántartásként működik a központi névjegyzék. A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzéken szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzéken nem szerepel, az nem szavazhat. E szabály alól nincs kivétel.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.A központi névjegyzéket a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) vezeti.

A kérelemre történő változások:

  • nemzetiségi regisztráció,
  • fogyatékossággal élő választópolgár segítése,
  • adatkiadás megtiltása,
  • uniós választópolgár választójogának kiterjesztése az EP-választásra,

ezen jogszabályi előírásnak megfelelő kérelmek átvezetése azonban már a választópolgár lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) feladata.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. február 7. és 17. között értesítőt kapnak.

A névjegyzék a Siófokon a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájában (8600 Siófok, Fő tér 1. I. em. 126-os szoba, (84) 504-278) tekinthető meg. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken, Siójut és Balatonvilágos községekben, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségein (siójuti kirendeltség: 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. (84) 355-033, balatonvilágosi kirendeltség 8171 Balatonvilágos, Csók István stny. 38. (88) 480-005) tekinthető meg.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. március 3-áig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A választási kampányidőszak 2014. február 15-étől 2014. április 6-án 19 óráig tart. A szavazóhelyisége magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. április 6-án nem folytatható, választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat a lakcíme szerinti szavazókörben. Siófok településen 23. szavazókör, Siójut községben 1 szavazókör, valamint Balatonvilágos községben is 1 szavazókör került kijelölésre.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le a szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes HVI-től.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

További tájékoztatásért fordulhat:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda
8600 Siófok, Fő tér 1
(84) 504-278
email: valasztas@siofok.hu


Tisztelt Választópolgár!

Áder János köztársasági elnök április 6-ára írta ki az országgyűlési képviselőválasztást. A kampány, a választást megelőző 50. napon, február 15-én indul.

A 2014-es választások több tekintetben is eltérnek a korábbiaktól. A magyarországi lakhellyel rendelkezőválasztójogosultak február 7. után kapják kézhez a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Az értesítő azonban nem ajánlószelvény, a kopogtatócédula ugyanis az új választási rendszerben megszűnt, helyette ajánlóíveken lehet majd ajánlásokat gyűjteni. Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat jelöltként, akit az adott kerületben legalább ötszáz választópolgár ajánlott. A jelölteknek március 3-ig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú ajánlást. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de minden jelöltet csak egyszer.
Újdonság, hogy idén csak egyfordulós lesz a voksolás, és a korábbi 386 képviselő helyett csak 199 kerül be a Parlamentbe. A választópolgárok a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, míg a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
Az országgyűlési képviselők választásán az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Azok a szavazatok, amelyeket olyan jelöltre adtak le, aki végül nem szerzett mandátumot egyéni választókerületben, töredékszavazatnak minősülnek, ezeket az országos listás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe. Új szabály, hogy töredékszavazatnak minősül (és a pártlistán érvényesül) a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez. Az országos listáról kiadható mandátumoknál tehát figyelembe veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistára leadott voksokat.
Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el (küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok 2014. január 1-től kezdődően kérhetik a nemzetiségi névjegyzékbe vételt a 13 elismert magyarországi nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) valamelyikére vonatkozóan. Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak.

Aki külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, április 4-ig kérheti átjelentkezését egy másik településre a lakcím szerinti választási irodától. Fontos változás, hogy a mostani választáson az átjelentkezők a lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.